DNM Cables                                       

DNM線材於英國設計和生產,除了有穩重的理論基礎,更重要的是十分好聲,二十年來在全世界各地受到普遍歡迎。DNM的放大器價錢令人可望而不可即,DNM線材卻是相當平民化,實在是愛樂者一大福音。

 

DNM線材取向中性,高頻延伸極好,與分析力高的器材配合,當可收相得益彰之效。

DNM SSCS喇叭線 : HK$280.00/每米

DNM SSCI 訊號線 : HK$250.00/每米

 

 

DNM SSCS喇叭線結構 :

 

 

 

DNM SSCI 訊號線結構 :